seizoen 2017-2018

 

Het nieuwe seizoen 2017-2018
is weer van start!

 
In dit overzicht staan activiteiten opgenoemd die dit jaar gehouden zullen worden.
Opgave voor één of meer activiteiten of voor meer info: Arnold Vriend, tel. 0513-55 29 43, e-mail: arnoldvriend@hotmail.com
 
Kijk voor actuele informatie in het kerkblad of op de website:
http://ouwsterhaulescharsterbrug.protestantsekerk.net
--------------------------------------------------------------------------
Bibliotheek ‘de Bijbel’.
De Bijbel is een kleine bibliotheek van 66 verschillende boeken. Er is van alles wat: geschiedenis, toekomst, sterke verhalen, brieven, toespraken, gedichten,… In bibliotheek ‘de Bijbel’ kijken we naar de verschillen en de overeenkomsten van deze boeken. Wat bedoelt de schrijver? Wie spreekt ons in al die boeken aan?
Door: ds. Vriend
Wanneer: Eén keer per maand op dinsdagavond, eerste avond is 3 oktober, om 20.00u
Waar: de bieb in Skarsterhonk; Hollandiastraat 8, Scharsterbrug
 
Emmauskring.
We praten met elkaar over onderwerpen die ons bezighouden en we kijken met elkaar wat de bijbel daarover te zeggen heeft. Aan het begin van het jaar kiezen we een boekje of losse thema’s waar we met elkaar over willen spreken.
Door: ds. Vriend
Wanneer: Eén keer per maand op woensdagavond, eerste keer is woensdag 11 oktober om 20.00u
Waar: in de pastorie; J. Veldstraweg 43, Ouwsterhaule
 
Geloof in opvoeding.
Losse thema-avonden (dus geen ‘kring’) voor jonge ouders die met andere ouders willen praten over opvoeding, geloof en wat er bij komt kijken om kinderen het goede nieuws mee te geven. Ongeveer 5 keer in dit seizoen, steeds met een ander thema.
Door: alle deelnemers
Wanneer: Eerste avond dinsdag 21 november om 20.00u.
Waar: in de pastorie; J. Veldstraweg 43, Ouwsterhaule
 
Catechese 12 – 18 jaar.
We praten met elkaar over wat geloof is en wat het voor jouw leven kan betekenen aan de hand van korte filmpjes, een bijbelverhaal of een stukje uit de krant.
Door: ds. Vriend
Wanneer: Eén keer in de twee weken. De eerste avond is dinsdag 10 oktober om 19.30u.  We maken dan afspraken over tijden, onderwerpen en evt. de indeling van de groep op leeftijden.
Waar: in de pastorie; J. Veldstraweg 43, Ouwsterhaule
 
Club.
We beginnen dit jaar met een club voor jongeren vanaf 12 jaar in Ouwsterhaule. Eén keer in de maand op vrijdagavond komen we bij elkaar voor veel gezelligheid, geloven en, wie weet, eye-openers. Je krijgt een uitnodiging!
 
Belijdeniscatechese.
Denk je erover na hoe je een stap in geloof kunt zetten en wat leven met Jezus kan betekenen voor jou, neem dan contact op met één van de ouderlingen of met ds. Vriend. We kunnen dan met elkaar bespreken wat je daarover zou willen weten. Het is ook mogelijk om hier aan mee te doen, zonder belijdenis te doen.
 
Rondom 20.
Geen (jonge) tiener meer en samen met leeftijdsgenoten doorpraten over actualiteit en eigen leven? Kom er bij zitten en laat je mening horen.
Door: alle deelnemers
Wanneer en waar: Eén keer in de maand, de eerste avond is zondag 8 oktober om 20.00u in de pastorie; J.Veldstraweg 43, 8513 CK Ouwsterhaule.
 
Rondom 30.
Als dertig plusser leef je in het spitsuur van je bestaan. De tijd van grote beslissingen, van veel sociale drukte en sociale druk. Tijd om even stil te staan bij jezelf, met anderen die in hetzelfde schuitje zitten?
Door: alle deelnemers
Wanneer en waar: Eerste avond is maandag 30 oktober om 20.00u in de pastorie; J.Veldstraweg 43, 8513 CK Ouwsterhaule.
 
Vesper
Om even tot rust te komen zijn er maandelijkse ‘vespers’; meditatieve bijeenkomsten met muziek (meezingen mag), een korte lezing uit de bijbel en een gebed. Een kort moment, ongeveer een 15 minuten, vergelijkbaar met de passiestiltes in de stille week. Na afloop is er, voor wie dat wil, gelegenheid om voor je te laten bidden.
De eerste vesper is op woensdagavond 27 september om 20.00u in de kerk van Scharsterbrug, dan afwisselend in de kerk van Ouwsterhaule en Scharsterbrug.
 
Alpha cursus
Bij voldoende interesse is er dit jaar een Alpha cursus. Voor iedereen die meer wil weten over het christelijk geloof; of je er nu niets van weet of juist weer even wil opfrissen wat het ook al weer was. Alle vragen zijn welkom. We beginnen met uitgebreid koffiedrinken, luisteren naar een korte inleiding over een thema van het christelijk geloof en praten daar in groepjes met elkaar over door. Het is een cursus van ongeveer acht avonden, één keer in de twee weken. Geef je alvast op, dan houden we je op de hoogte.
 
Groot huisbezoeken
Op een groot huisbezoek komen we eenmalig bij elkaar om door te praten over één aansprekend thema uit het geloof of leven. Als jullie een idee hebben voor een mogelijk onderwerp, geef het door aan de dominee of één van de ouderlingen. 
Door: alle deelnemers
Wanneer: in de maand februari
Waar: wordt nog doorgegeven.
 
Zondagsschool
In Ouwsterhaule is een zondagsschool. Ongeveer 25 kinderen komen om de week op zondagochtend bij elkaar en laten soms bij feestdagen (zoals het kerstfeest en op Pasen) ook in de kerkdienst zien wat ze kunnen! Als je mee wilt doen: kom erbij!
De eerste keer is zondag 8 oktober om 09.30u in De Hichte.
Vind je het ook belangrijk dat jouw (klein-)kinderen iets leren van de bijbel en een gezellige tijd hebben op zondagochtend? Welkom!
Meer informatie kun je altijd krijgen bij één van de leiding, ook als je misschien wilt meedraaien in het team of ideeën hebt voor Scharsterbrug. Zie ook de website of het kerkblad.
 
Vrouwenvereniging
Ook de vrouwenvereniging op Ouwsterhaule gaat weer van start. De eerste bijeenkomst is dinsdag 26 september, waarschijnlijk ’s middags. Welkom in de kleine zaal van De Hichte.
 
Thema-avonden/-diensten
Heeft u ideeën voor een thema-avond, zou u graag wat meer aandacht willen voor een onderwerp of graag iets meer willen weten en daar met anderen over doorpraten


 

 

------------------------------------------------------------------

 

terug

Agenda

Bekijk de volledige agenda hier.

Komende diensten (Alleen online)
  • 24 januari, Scharsterbrug
  • 31 januari, Scharsterbrug
  • 07 februari, Scharsterbrug
  • 14 februari, Scharsterbrug
  • 21 februari, Scharsterbrug
  • 28 februari, Scharsterbrug

Volg ons!

Facebook | YouTube