Maatregelen rondom coronavirus

De eerste maatregelen die genomen werden betroffen in eerste instantie het zoveel mogelijk beperken van fysiek contact. Geen handen meer schudden, geen collectezakken, en het aanbieden van desinfectie om de handen te wassen. Dit houden we de komende periode sowieso in stand. Wij vragen u met klem:  neemt u deze hygiëne maatregelen ook in acht. Ze worden niet voor niets geadviseerd. Mocht u symptomen hebben die kunnen duiden op besmetting met het corona virus, dan vragen wij u sowieso thuis te blijven, fysiek contact te mijden en contact op te nemen met uw huisarts.

De gebruikelijke manier van Avondmaal vieren, met het doorgeven van schalen en drinken uit dezelfde beker zoals we dat nu doen, zal de eerstvolgende keer, op Witte Donderdag, niet gehanteerd worden. Wij bezinnen ons nog op een manier waarop we dit wel gaan vormgeven.

Wij zitten tijdens onze reguliere diensten normaliter onder de grens van 100 personen die de
overheid als bovenmaat aan samenkomsten heeft verbonden. Tegelijk adviseren zij om alle sociale
contacten tot het minimum te beperken. Wij besluiten nu uit voorzorg de komende weken geen diensten te houden. Dit is tenminste zo tot en met zondag 29 maart. Tot die tijd wordt er iedere zondag een preek van ds. Warnar op de website gepubliceerd.

Het virus heeft ook gevolgen voor het pastoraat. Het bezoekwerk in de gemeente ligt de komende
periode nagenoeg stil. We willen niet onnodig mensen, en dan met name ouderen en lichamelijk
kwetsbaren aan het risico van besmetting blootstellen. Daarom zal pastoraat in de komende periode
voornamelijk via de telefoon plaatsvinden. In geval van nood kunt u uiteraard contact opnemen met onze predikant. In overleg wordt dan besloten hoe er geholpen kan worden.

Alle activiteiten in de gemeente zullen te komende twee weken vervallen, tot nader orde. De Bijbelgroep van 23 maart aanstaande zal dus niet doorgaan. Hetzelfde geldt voor de catechisatie van 24 maart.

Uiteraard hopen en bidden wij dat dit soort verregaande maatregelen effect hebben en daardoor ook weer spoedig opgeheven kunnen worden. Wij rekenen op uw begrip en medewerking. We denken aan en bidden voor iedereen die op wat voor manier dan ook getroffen wordt door deze
pandemie. We bidden voor kracht voor een ieder die zich inzet voor de bestrijding van dit virus.

We vragen u dit binnen uw kringen zoveel mogelijk bekend te maken zodat we in korte tijd veel
mensen kunnen bereiken.

Gods zegen voor jullie allemaal,
De kerkenraad van de Protestantse Gemeente Ouwsterhaule - Scharsterbrug
terug

Agenda

Bekijk de volledige agenda hier.

Komende diensten
  • 20 september: Kerkdienst Scharsterbrug
  • 27 september: Kerkdienst Scharsterbrug
  • 4 oktober: Kerkdienst Scharsterbrug
  • 11 oktober: Kerkdienst Scharsterbrug
  • 18 oktober: Kerkdienst Scharsterbrug
  • 25 oktober: Kerkdienst Scharsterbrug

Volg ons!

Facebook | YouTube